Vacature

Raad van Toezicht

EKWC is een internationale artist-in-residence en centre-of-excellence voor keramiek. Al meer dan 50 jaar ontvangen wij, van over de hele wereld, kunstenaars, designers en architecten om te experimenteren met klei. Ieder jaar werken en wonen er 60 residenten 3 maanden lang in het centrum. Dit levert zowel bijzondere kunstwerken op, als technische innovaties. De resultaten zijn te zien in musea van New York tot Tokyo.
Bijzonder aan EKWC is de combinatie van faciliteiten van hoog niveau, de aanwezigheid van adviseurs met vooraanstaande technische kennis en de openheid om recepten, processen en innovaties vrij te delen. De missie is om het materiaal keramiek verder te ontwikkelen en de toepassing ervan in kunst, design en architectuur te promoten.

Het centrum is gevestigd in de voormalige ververij en looierij van de Koninklijke Verenigde Leerfabriek in Oisterwijk. Een monumentaal gebouw dat destijds de grootste leerfabriek van Europa was. Een plek waar historie, inspiratie en maken al meer dan een eeuw samengaan.

Het EKWC staat aan het begin van een nieuwe beleidsperiode én een nieuwe BIS ronde. Het verduurzamen van de organisatie en het keramische proces staat de komende tijd centraal. Vanwege het aflopen van de termijn van twee leden zijn wij per direct op zoek naar:

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit een dynamisch, loyaal en professioneel team van zes personen. De Voorzitter en de Leden zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid en de impact van hun handelen daarop in lijn met de Cultural Governance Code, Code Diversiteit en de Fair Practice Code. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een eenhoofdige statutaire directie, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Onderwerpen van toezicht zijn:

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
 • De organisatie en haar resultaten en prestatie;
 • Het arbeidsklimaat;
 • De directie, haar functioneren en handelen, en de continuïteit ervan;
 • Belangrijke externe ontwikkelingen;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord;
 • Het functioneren als werkgever voor de directie.

Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans vier vergaderingen per jaar. Naast deze vergaderingen vindt er jaarlijks een zelfevaluatie plaats. Er zijn twee vaste commissies werkzaam binnen de raad van toezicht: een audit- en een remuneratiecommissie.

De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De raad van toezicht streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van haar individuele leden.

Algemene profieleisen leden:

 • Affiniteit met de culturele sector.
 • Maatschappelijk actief en betrokken en beschikking over een actief netwerk.
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en bestuurder.
 • Integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling.
 • Sensitiviteit op het gebied van provinciaal of nationaal cultuurbeleid.

Specifieke profieleisen nieuwe leden:

 • politieke kennis en ervaring
 • financiële achtergrond
 • juridisch onderlegd
 • klimaatactivist/ duurzaamheidsexpert

Wij hebben inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Bij voorkeur is de Raad van Toezicht een goede afspiegeling van de samenleving. Kandidaten die in dit profiel passen roepen wij nadrukkelijk op te reageren.

Aanbod

Een benoeming als Lid van de Raad van Toezicht van in ieder geval vier jaar, met de mogelijkheid van eenmaal een verlenging van vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd behoudens een beperkte onkostenvergoeding.

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen we naar de website, voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Geertje Jacobs, directeur/bestuurder, geertje@ekwc.nl of met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Irene Fortuyn, irene@ketterenco.nl

Belangstelling?

Uw cv en een korte motivatie ontvangen we graag vóór 15 augustus 2023. U kunt deze mailen naar: info@ekwc.nl